Vàng á rập nhảy desi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vàng á rập nhảy desi, Hờ hờ… Dương rên như bị trấn nước xin lỗi… Hờ hờ… xin lỗi Tuyền… Bắn nữa đi anh… trùi ui thơm quá hà!.