Nhỏ đẹp, bởi hói

chú thích hình ảnh,

Nhỏ đẹp, bởi hói, Tần Bảo chỉ chờ có thế, hắn chồm dậy úp mặt vào một bên ngực nàng mà mút, tay kia tấn công bên còn lại….