Hai xúc tóc vàng phá bởi một cái củ bự NL-14-04

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng phá bởi một cái củ bự NL-14-04, Dù hai ngày nay nàng không dám hy vọng quá nhiều nhưng vẫn ôm ấp một chút chờ mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.