Hoan trong một khách sạn theo bãi biển,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoan trong một khách sạn theo bãi biển,, Nhưng nếu Hoài Nam và Khánh Phương ở nhà thì không thể tránh khỏi bị thẩm vấn, không tránh được xuất hiện nhiều tình huống khó lường.