Mặc quần áo để lấy nó và,

chú thích hình ảnh,

Mặc quần áo để lấy nó và,, Còn kẻ mặc áo cà sa thì Ma Quân chưa từng biết đến, nguyên nhân là vì người này sinh ra sau thời kỳ Ma Quân rơi vào giấc ngủ bốn ngàn năm.