Hai xúc những người đi cùng nhau và kiểm tra ở bên ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc những người đi cùng nhau và kiểm tra ở bên ngoài, Một bên tay áo sát nách lộ ra cánh tay máy cuồn cuộn cơ bắp như vừa tháo xuống từ một con Gorilla.