Cô ấy mặc quần áo cho dịp này

chú thích hình ảnh,

Cô ấy mặc quần áo cho dịp này, Vài phút trước mọi người ở đây đều thấy tiếc thương cho vợ chồng Tấn Cang nhưng sự việc xảy ra quá nhanh.