Đồ pic

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ pic, Trước ánh mắt sững sờ của Hoàng Yên, con quỷ hồn kia gào thét thảm thiết dãy dụa nhưng không thoát đi được.