Nhật bản tình Thực sự trước mặt bạn Bè

chú thích hình ảnh,

Nhật bản tình Thực sự trước mặt bạn Bè, Mẹ đã cố lờ đi sự cố hôm đó mà bây giờ con lại muốn kiếm chuyện chứ gì? Được rồi, từ nay con sẽ tốn tinh trùng đừng có trách mẹ, là tại con hết chứ không do mẹ đâu nha.