Dina Meyer - Kỳ Lạ Hơn Cả Tưởng Tượng

chú thích hình ảnh,

Dina Meyer - Kỳ Lạ Hơn Cả Tưởng Tượng, Chiếc giường lúc này trông như cái tổ quạ xộc xệch, hỗn độn, nhàu nhĩ, ẩm ướt.