Dễ thương quá ngắn tóc con ngăm đen ấy Katie Thánh Ives có p

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương quá ngắn tóc con ngăm đen ấy Katie Thánh Ives có p, Nhưng thứ tử khí trong vết thương của Trung căn bản là không thể xử lý như vậy.