Quân Đội Gã Mút Khó Bởi Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ

chú thích hình ảnh,

Quân Đội Gã Mút Khó Bởi Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ, Nét mặt bà đầy nghiêm trọng, hai tay không ngừng vung ra tạo thành nhiều lớp tường linh lực che chắn trước năm người họ….