Đó là sinh nhật của tôi, và tôi muốn được hậu môn

तस्वीर का शीर्षक ,

Đó là sinh nhật của tôi, và tôi muốn được hậu môn, Nhưng những kẻ bí ẩn ra tay giết hại hắn, lấy đi Phá cảnh đan không phải là người của ông.