Bịt miệng chọc bài học

chú thích hình ảnh,

Bịt miệng chọc bài học, Nhìn thấy làn nước yên ả này nàng không nhịn được cởi bỏ áo, toàn thân trần truồng một mình tắm biển.