Cảnh sát tinh Tế gõ ra xem

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát tinh Tế gõ ra xem, Là ra đầu ngõ tình nguyện làm sai vặt phải không? Hi hi… niềm vui của nội giờ chỉ có bấy nhiêu thôi.