Lớn mông lấy thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn mông lấy thông đít, Chỉ còn cách đó, vốn dĩ anh tính thú thật với hai đứa rồi năn nỉ em cho Ái Như tham gia cùng với Hương nhưng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy.