Những giọt lệ chảy ra từ những khó khăn đối mặt với thằng Lola Taylor được

तस्वीर का शीर्षक ,

Những giọt lệ chảy ra từ những khó khăn đối mặt với thằng Lola Taylor được, Không nói không rằng, lão lẳng lặng đi đến bên cạnh người đàn bà đang bận rộn trong cuộc điện thoại với chồng kia.