Đeo devine vớ!!

तस्वीर का शीर्षक ,

Đeo devine vớ!!, Này… Oánh chết bây giờ… Cho chị ôm công chúa một cái nào… Chị nữa… Còn chị nữa….