Dễ thương cho tôi say đắm thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Dễ thương cho tôi say đắm thổi kèn, Gương mặt Khánh Phương bê bết máu vì một đường kiếm chém ngang từ mang tai xuống tận cằm.