Đồ và giày

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ và giày, Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ anh đặt mình ngồi lên chỗ gác tay của ghế phi công.