Mèo ăn bước teen

chú thích hình ảnh,

Mèo ăn bước teen, Tin nhắn gửi đi nhưng rất lâu vẫn chưa thấy hồi đáp, chắc mẹ đang đứng lớp mất rồi.