Trò chơi tình dục Nintendo cô gái hentai

chú thích hình ảnh,

Trò chơi tình dục Nintendo cô gái hentai, Trong một tòa thành khổng lồ nhưng âm u và tĩnh lặng, một thanh niên trông rất trẻ đang ngồi trên một chiếc ngai trong cung điện chính giữa tòa thành.