mũm mĩm cực khoái mô phỏng

तस्वीर का शीर्षक ,

mũm mĩm cực khoái mô phỏng, Nhưng bằng ánh mắt sõi đời, Tề Thiên Ma Tôn nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp trong Sùng Lãm, cho nên lão quyết định đào tạo chàng.