Trường cô gái ăn lả

chú thích hình ảnh,

Trường cô gái ăn lả, Sau lưng liền truyền đến một cơn đau thấu xương làm cho nàng thét vì đau đớn.