Ebony Óng Tính Lustful Chết Tiệt

chú thích hình ảnh,

Ebony Óng Tính Lustful Chết Tiệt, Nói xong, Trương Uyển dùng chân nhẹ nhàng đá Thẩm Hạo, đưa máy ảnh cho hắn.