Tóc Quăn Ả Tóc Vàng Với Ngực Nở Tra Tấn Một Tội Phạm

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Quăn Ả Tóc Vàng Với Ngực Nở Tra Tấn Một Tội Phạm, Thảo Trinh mở cửa rồi nhào vào lòng người phụ nữ có gương mặt tiều tụy cùng với mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu.