Nóng Latin Óng Tính Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Latin Óng Tính Chết Tiệt, Bây giờ Phương Phương cũng có… Nhưng lúc… dâm đãng thì rõ hơn… Phì… Trời ơi… dâm đãng là tính từ.