Cô gái trong pigtails ngón tay mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái trong pigtails ngón tay mình, Đồng thời chia sẻ một chút cho sự mất mát của làng mình đêm nay… Nếu bọn em không quay về….