Bốn châu Á y tá ngồi trên này bệnh nhân mặt và không thể có đủ

chú thích hình ảnh,

Bốn châu Á y tá ngồi trên này bệnh nhân mặt và không thể có đủ, Không nghe thấy gì sao? Hay là không quan tâm? Ừ nhỉ… có lẽ như thế tốt hơn.