Trẻ da Đen óng tính tốt đếch

chú thích hình ảnh,

Trẻ da Đen óng tính tốt đếch, Tần Hoàng thấy hắn có vẻ sắp không chịu nổi liền đẩy người hắn ra, hắn thở phào vì được giải thoát kịp thời, ánh mắt nhìn đại ca đầy cảm kích.