Trần đen và trắng các cô gái à, chơi đấu vật tính năng

तस्वीर का शीर्षक ,

Trần đen và trắng các cô gái à, chơi đấu vật tính năng, Thì tại vì lo nhắc mấy người cái vụ dây kéo nên quên, chứ đúng ra là mặc màu vàng vì mẹ cũng mặc áo dài vàng.