Mập mạp, jo và kiêm

chú thích hình ảnh,

Mập mạp, jo và kiêm, Dương không còn biết trời đất gì nữa bị đẩy ngã nhào qua một bên để thằng bạn thân nhảy vào quỳ giữa háng đâm cái ót ngọt xớt.