Dở hơi thật tình Dục và Ngón tay Cho con ngăm đen ấy SỮA.

chú thích hình ảnh,

Dở hơi thật tình Dục và Ngón tay Cho con ngăm đen ấy SỮA., Dù biết nó không còn giá trị gì nhưng ông vẫn muốn giữ chúng như chiến tích của mình.