Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,, Con mắt trái đã mất đi của hắn được ông thay vào bằng thiết bị quét hồng ngoại tuyến có thể nhìn xuyên vật thể sống cho đến bê tông.