Này gái chắc có một khuôn mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Này gái chắc có một khuôn mặt, Từ cổ chí kim, từ Long tộc nguyên thủy đến Long tộc hóa hình, chỉ cần mang huyết thống Long tộc thuần chủng đều không thể không tuân theo người sở hữu Long Ấn.