Và nô lệ,

chú thích hình ảnh,

Và nô lệ,, Hai má nàng đỏ bừng xấu hổ khi lần đầu nhìn thấy thân thể nam nhân, vật kia sao lại có thể to như thế cơ chứ.