Pigtails diễn viên stilettos

chú thích hình ảnh,

Pigtails diễn viên stilettos, Lý Được văng tục, hai tay hai chân bơi bơi trên không trung rồi cả người đâm thẳng vào vách kính tầng bên dưới của tòa The Sun View.