Bdsm yêu phụ nữ dùng nóng sáp

chú thích hình ảnh,

Bdsm yêu phụ nữ dùng nóng sáp, Mẹ kiếp! Quang chửi một tiếng tỏ vẻ bất lực, sau đó châm điếu thuốc, cậu rít một hơi thật sâu, thật dài để làn khói xám ngập trong lá phổi.