Xoăn nóng da ngăm đen, 3 người

chú thích hình ảnh,

Xoăn nóng da ngăm đen, 3 người, Mang những thắc mắc khó hiểu trong lòng, Phương Dung lững thững bước xuống phố tìm chỗ cho cái gì đó vào bụng.