Hoàn hảo thằng bú và lịch sự sờ mó vắt sữa dưới ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoàn hảo thằng bú và lịch sự sờ mó vắt sữa dưới ..., Vừa bước qua ngạch cửa có vài cô giáo vào phòng lấy túi xách lên lớp, Dương cúi chào từng người rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt của con thú trong cơn say mồi.