Trẻ bar cô gái đầu tiên trả tiền đéo

chú thích hình ảnh,

Trẻ bar cô gái đầu tiên trả tiền đéo, Quý… Chữ cuối cùng từ miệng Gs Châu muốn thốt ra nhưng không ra khỏi miệng được.