Con điếm như điên dại

तस्वीर का शीर्षक ,

Con điếm như điên dại, Bước ra khỏi phòng tắm với với chiếc khăn quấn hờ hững lộ gần hết hai bầu vú ra ngoài, Phương Dung thấy lão già vẫn quần áo chỉnh tề ngồi trên giường.