Lớn zú medial chú ý

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn zú medial chú ý, Ưhm… tướng công… thiếp xin lỗi… nhưng Lương đệ… làm thiếp… thật sướng… aaaa….