Da Gà Cho vinh quang, Thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Da Gà Cho vinh quang, Thổi kèn, Ngoại trừ nhược điểm nặng nề thì Lý Được cực kỳ hài lòng với cơ thể mới của mình.