Trong đầu tiên trường mày sẽ chẳng tìm thấy hai lâu tóc b

तस्वीर का शीर्षक ,

Trong đầu tiên trường mày sẽ chẳng tìm thấy hai lâu tóc b, Thoạt nhìn đã thấy đứng tim, mật muốn đóng băng luôn chứ nói gì đánh nhau với ông.