MrFistr Quà: Fisting 101

तस्वीर का शीर्षक ,

MrFistr Quà: Fisting 101, Hai người ước chừng hôn nhau ba bốn phút, thẳng đến khi không thở nổi nữa, lúc này mới lưu luyến tách nhau ra.