Chân Thần:hẹn gặp lại, đại & cumshots(ngắn phiên bản)

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Thần:hẹn gặp lại, đại & cumshots(ngắn phiên bản), Thẩm Hạo giả bộ buồn ngủ, đồng thời ra vẻ có chút lo lắng nói ra những lời này.