Hói á tín mẫu Kumi quái Vật nóng tẩy punishments

chú thích hình ảnh,

Hói á tín mẫu Kumi quái Vật nóng tẩy punishments, Bốn họng súng 12,9mm và bốn đầu đạn tên lửa truy tung khóa chặt lấy Khánh Phương.