Nhóm với 3 cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm với 3 cô gái, Sau một đợt tấn công, bọn chúng đều nhận ra Khánh Phương chỉ khí thế bên ngoài và liều mạng là chính.