Nhạt, tóc đỏ, cho thấy cô cạo ...

chú thích hình ảnh,

Nhạt, tóc đỏ, cho thấy cô cạo ..., Tiếp theo dì đánh lưỡi quanh vành khấc cảm giác tê rần khắp người rồi dì múm cái đầu rùa, lưỡi dì lia vô cái miệng rùa làm tôi như co rúm người lại.